html模版立即點擊


標題

大一歷史期中考 老師考很難


問題


請同學閱讀《史記?秦始皇本紀》後,開始書寫讀書心得,題目建議是:秦始皇26年統一天下,丞相王綰建議:「諸侯初破,燕、齊、荊地遠,不為置王,毋以填之。請立諸子,唯上幸許。」李斯則是認為:「周文武所封子弟同姓甚眾,然後屬疏遠,相攻擊如仇讎,諸侯更相誅伐,周天子弗能禁止。今海內賴陛下神靈一統,皆為郡縣,諸子功臣以公賦稅重賞賜之,甚足易制。天下無異意,則安寧之術也。置諸侯不便。」請問這一段辯論的主題為何?各持的立場與看法又代表何種意涵?請您也表達自己的歷史觀點,或者參與這場辯論,您將會提出何種論點。請依據閱讀與上課的講述內容進行心得撰寫,繳交給學藝股長(繳交時間4月8日),謝謝。這題要考申論題,完全沒頭緒寫想請各位大大指導


最佳解答


給你翻譯 剩下自行解決 丞相綰等言:“諸侯初破,燕﹑齊﹑荊地遠,不為置王,毋以填之。請立諸子,唯上幸許。” 以丞相王綰為首的官員,向秦始皇嬴政上奏說『這些周室的諸侯國剛剛消滅,燕地(今天北平周圍)、齊地(山東半島)、荊地(湖北楚之故地)距離秦國都很遠,不建立封國,無法長久保存。請陛下冊封各皇子擔任封國的諸侯,這件事希望陛下能夠准許。』 始皇下其議于腢臣,腢臣皆以為便。 秦始皇嬴政將這王綰提議在廷議中讓朝廷各級官員進行討論,各級官員都認為這提議非常好。腢(ㄡˇ)臣:(眾臣)。 廷尉李斯議曰:“周文武所封子弟同姓甚觿,然后屬疏遠,相攻擊如仇讎,諸侯更相誅伐,周天子弗能禁止。 廷尉李斯卻在廷議中說:『周文王、周武王所冊封同宗的子弟希望如同隨身攜帶的佩飾一樣親近,但是最後關係卻越來越疏遠,互相攻擊如同仇人一般,各封國的諸侯互相殺戮、攻擊,周王朝的天子卻沒辦法阻止。 觿(ㄒㄧ)、佩飾之意,要翻成『眾多』我也沒意見,我認為司馬遷用『觿』是來接下一句關係的疏遠。 今海內賴陛下神靈一統,皆為郡縣,諸子功臣以公賦稅重賞賜之,甚足易制。 到了今天五湖四海是依靠陛下的偉大和智慧才能統一,天下只劃分成郡縣,各皇子、有功的官員使用國家收的稅金加重的給予(賞賜),比較容易控制。 (PS. 神靈兩字極難翻譯,我認為神代表偉大、靈代表大智慧~~當然某方面秦始皇嬴政是有李斯說的不凡,但是這句神靈還是被歸類成馬屁之言。) 使天下無異意,則安寧之術也。。置諸侯不便。 要讓天下沒有不同的意見,就是安定天下的規則,但設立諸侯不宜這樣實行。


其他答案


這題目簡單到不行內容就是封建與郡縣制的辯論2013-03-2621:31:40補充:[[請依據閱讀與上課的講述內容進行心得撰寫]]表示課堂上老師應該有講過...周代封建子弟當諸侯延續近八百年秦自從商鞅變法...採行郡縣制度現在天下統一開始討論...該效法周代的封建還是延續商鞅的郡縣制度-----------------------------------------------------------------------------其他的就得當學生自己寫了....


以上文章來自奇摩知識家,如有侵犯請留言告知


https://tw.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130325000015KK01306

00C5BB47411BB462

s22kv64h 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()